Linh hoạt trong môi trường linh hoạt – Mobile in Mobilis

Marketing với tôi là một thế giới biết bao sắc màu. Phiêu diêu trong không gian và thời gian, chất đầy những cảm xúc tích cực