3 triết lý marketing nền tảng xây dựng nên đế chế Apple

Tư duy “Think Different” của Apple là triết lý Marketing nền tảng đã xây dựng nên đế chế Apple. Đồng thời, người tạo nên đế chế Marketing này không phải Steve Jobs mà chính là Mike Markkula. Ông chính là người đã đưa Apple trở thành gã khổng lồ như hiện nay.

Triết lý thấu hiểu:

Đây là một trong những nền tảng Marketing tiên quyết và đã tạo ra nhiều thành công cho Apple. Apple luôn phải ưu tiên việc thấu hiểu khách hàng hơn bất kỳ ai. Apple còn tạo ra nhu cầu cho khách hàng trước khi khách hàng biết tới.

Triết lý tập trung:

Steve Job và Mike Markkula đều nhận định cần phải loại bỏ những thứ không quan trọng. Chúng ta chỉ cần tập trung vào những thứ hiệu quả, mang lại kết quả có ích.

Triết lý áp đặt:

Để thành công Apple tạo ảnh hưởng cùng áp đặt lên thói quen của người dùng, tạo ra nhu cầu mà người dùng không nghĩ tới, như một lẽ tự nhiên.

apple-think-different

Download bài giảng Marketing Case Study (Dành cho lớp CEO TD)

Bài viết khác