7 lọai hình thông minh ( Thomas Armstrong)

7 loại hình thông minh ( Thomas Armstrong) đọc thêm để biết cách sử dụng trí tuệ tập thể.
Đặc biệt, đừng mắng mỏ nhân viên vì có thể làm việc ít sáng tạo ( EQ thấp ) nhưng lại chơi thể thao cực hay –> Đó là một dạng tài năng rồi. Download tài liệu ở đây.
Note : Với phụ nữ, đẹp cũng là một dạng tài năng ( Như vậy tổng cộng có 8 loại hình tài năng). Tiện đây đọc chơi thêm luôn cái mục này để thấy được đời sống rất nên và luôn phải có gia vị là cái đẹp.

Bài viết khác