7 lọai hình thông minh ( Thomas Armstrong)

7 loại hình thông minh ( Thomas Armstrong) đọc thêm để biết cách sử dụng trí tuệ tập thể.
Đặc biệt chớ mắng mỏ nhân viên vì có thể làm việc ít sáng tạo ( EQ thấp ) nhưng lại chơi thể thao cực hay–> đấy là một dạng tài năng rồi. Download tài liệu ở đây.
Note : Với phụ nữ, đẹp cũng là một dạng tài năng ( Như vậy tổng cộng có 8 loại hình tài năng  ). Tiện đây đọc chơi thêm luôn cái mục này để thấy được đời sống rất nên và luôn phải có gia vị là cái đẹp.:))

Bài viết khác