Ai Lấy Miếng Pho Mát Của Tôi

Cuốn sách là một câu chuyện giản dị chứa đựng những triết lý sâu sắc về cách vượt qua những khó khăn và thay đổi trong cuộc sống. Chúng ta phải chuẩn bị tâm lý, tư thế sẵn sàng để ứng phó với những thay đổi và hãy tham gia cùng với sự thay đổi, vứt bỏ cái cũ và mạnh dạn làm những gì mình có thể. Nếu không tự mỗi người sẽ tự hủy hoại cơ hội tồn tại của mình.

DOWNLOAD

Bài viết khác