Báo cáo phân tích Habeco & Sabeco 2008 ( HUDA project)

Báo cáo này nằm trong dự án đào tạo Sales & Marketing cho Huda BEER năm 2008.
Độ lệch sai số là 13%. Báo cáo phân tích dùng đơn thuần như một tư liệu trong khóa học đó.
Tham khảo báo cáo phân tích HABECO
Báo cáo phân tích SABECO (other Source)