Bộ tài liệu chiến lược xây dựng thương hiệu cho các công ty Nhật Bản

Để “lựa chọn và mua sắm” một mặt hàng, thì cần phải “yêu thích” nó, và để “yêu thích” nó, cần phải “biết” về nó.

Hãy cố gắng nắm bắt khái niệm đó, sự thực là quyết định mua hàng thường không theo lý trí mà dựa trên điều gì đó khó đoán hơn nhiều, đó là cảm xúc con người.

Điều gì thúc đẩy một người mua sản phẩm này mà không phải sản phẩm khác cũng như mua sản phẩm bất kỳ?

 “Mọi người không mua theo logic. Họ mua theo cảm xúc.”

Việc tạo ra phản ứng cảm xúc mạnh mẽ trong tiếp thị sẽ giúp nhân cách hóa thương hiệu và cho phép người tiêu dùng nhận biết dễ dàng hơn với thông điệp của bạn. Người làm Marketing phải có những kế hoạch cho kiểu hành vi mua sắm của người tiêu dùng để đạt hiệu quả tốt nhất.

xay-dung-thuong-hieu
Giddy+Up by Studio-JQ

Download tư liệu:

Bài 1: Tổng quan về xây dựng thương hiệu

Bài 2: Chiến lược xây dựng thương hiệu

Bài 3: Các đặc điểm xây dựng thương hiệu ở Nhật Bản

Bài viết khác