Marketing

Hệ thống tài liệu đọc thêm cho CMO ( Handout basic)

Hệ thống tài liệu đọc thêm của CMO ( Học xong một học phần, đọc tiếp tài liệu theo yêu cầu của Gv) Chương 1 Những vấn đề cơ bản của Marketing Chương 2 Hệ thống thông tin và nghiên cứu tiếp thị, sử dụng SPSS điều nghiên Chương 3 Phân tích môi trường tiếp thị Chương …

Những bài giảng marketing hay nhất của Học viện Massachusetts

Tài liệu sử dụng tham khảo thêm cho phần Lý thuyết nền tảng về Tiếp Thị. Thực ra ai đọc tất cả những ấn bản về quản trị Marketing cơ bản rồi là không phải dùng nữa. Business Marketing: 1. Popular Musics of the World 2. Managing Innovation and Entrepreneurship 3. How to Develop \”Breakthrough\” Products and Services …

Học liệu mở MIT- Tag vào đây rồi sau này sử dụng.

M.I.T. là một trong số những trường đại học có tiêu chuẩn tuyển sinh khắt khe nhất nước Mỹ. Phần lớn các sinh viên nước ngoài ở M.I.T. theo học các ngành kỹ sư, và số còn lại theo học các ngành thương mại, toán, kiến trúc, viết văn và chính trị. Dưới đây là những …