Kinh tế

Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital (English Version)

Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital is the much-needed handbook for next-generation marketing. Written by the world’s leading marketing authorities, this book helps you navigate the increasingly connected world and changing consumer landscape to reach more customers, more effectively. Today’s customers have less time and attention to devote to your brand and they are surrounded …

The Wealth of Nations ( CEO phải đọc quyển này)

(Kinh điển )  An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, generally referred to by its shortened title The Wealth of Nations, is the magnum opus of the Scottish economist and moral philosopher Adam Smith. First published in 1776, it is a reflection on economics at the beginning of the Industrial …

Handbook về quản lý kinh doanh nên đọc ( All in English Version)

Sách / giáo trình hay online nhiều vô kể. Tạm thời trong tháng này list cho anh em mấy quyển này đọc trước. Lưu ý : Các lớp CEO rất nên tham khảo , sử dụng 2 kỹ năng chính là ” đọc lướt” & ” đọc quét”. Quantitative Business Valuation ( Thẩm định giá & số lượng trong kinh …

Bộ tài liệu hội thảo 2010-2011 ( All the kits)

Bài này có những dữ liệu tập trung nhất về nội dung các hội thảo, chuyên khảo được tổ chức từ nửa đầu năm 2010 cho tới cuối năm 2011, quý vị có thể load về tham khảo ( đặc biệt lưu ý tới những hội thảo gần đây vì chất lượng của diễn giả …