CCO và những con số

Trong kinh doanh, Khách hàng là Thượng đế. Vì thế, Giám đốc kinh doanh đóng vai trò rất quan trọng trong bất kỳ công ty nào. Họ là những người điều hành hàng đầu, với khả năng thiết kế, hòa âm và cải thiện dịch vụ khách hàng.

Một cuộc khảo sát đã chỉ ra rằng 80% Giám đốc kinh doanh có dưới 2 năm kinh nghiệm và 55% có dưới 1 năm kinh nghiệm. Tuy nhiên, họ đã có thời gian dài làm việc tại công ty (trung bình là 8 năm) để tích lũy nhiều kinh nghiệm khác nhau. 1/3 các giám đốc điều hành trước đây từng giữ chức vụ quản lý hoặc marketing.

chan-dung-cco

¾ các giám đốc kinh doanh điều hành một đội ngũ quản lý trong công ty. Ngay cả khi đó chỉ là nhóm nhỏ, họ có ảnh hưởng rất lớn đến việc sắp xếp các ưu tiên và phân bổ nguồn lực.

Download bài giảng Chân dung CCO

Bài viết khác