Cơ sở văn hóa Việt Nam ( Trần Ngọc Thêm)

“Điều quan trọng nhất là phải xử sự với quyển sách một cách xứng đáng. Nó phải được đưa ra khỏi hệ thống các giáo trình văn hóa học hiện hành trong các trường Đại học càng sớm càng tốt. Còn về trách nhiệm để cho một thứ khoa học phẩm nhiều sai lầm mà ít kiến thức như vậy được công nhiên lưu hành đến nay trong các trường Đại học thì xin nhường lời cho giới chức hữu quan.” Trích ý kiến của anh Cao Tự Thanh ( Tháng 7/1996) trong một hội thảo.
Ý kiến trái chiều chứng tỏ rằng đây là tác phẩm đáng xem, làm Marketing lại càng nên đọc kỹ.

Bài viết khác