General Economics Business English

Giáo trình GE&GB “ General Economics and Business English” (Tiếng Anh kinh tế và Kinh doanh cơ bản ) ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nhân, nhà Quản lý – sử dụng tiếng Anh như một công cụ giao tiếp trong hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, để tăng cường các kĩ năng đàm phán, tổ chức cuộc họp và phát triển các kỹ năng mềm khác, nội dung giáo trình GE&GB còn tập trung cung cấp các khái niệm cũng như các thuật ngữ cơ bản trong lĩnh vực kinh tế nói chung và trong các hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp nói riêng.

General Economics and Business English-Coursebook

Tác giả: Nguyễn Hoàng Phương
Ngôn ngữ: Tiếng anh
Lĩnh vực:
Năm xuất bản: 2011
Số trang: 103
Sách có bán tại: Thư viện Trường Doanh nhân PTI: Hà Nội & Tp Hồ Chí Minh

Bài viết khác