Giáo trình rèn luyện giao tiếp ( Communication Skills)

Tuyệt vời nhất là mua quyển “Đắc nhân tâm” về gối đầu giường nhưng nhớ là phải mua bản dịch của bác Nguyễn Hiến Lê nhé.

Nếu mua rồi mà giao tiếp vẫn chưa nhuần nhuyễn, có thể tham khảo thêm tài liệu này.

( Giáo trình ” Giao tiếp kinh doanh” nằm trong dự án thực hiện cho VDC năm 2008)

Lưu ý: Các bạn đọc tôn trọng bản quyền và chỉ sử dụng tài liệu như kênh tham khảo, không thì tôi bị phạt bới VDC–> rất tốn kém & phiền phức)

Bài viết khác