Hệ thống tài liệu đọc thêm cho CMO ( Handout basic)

Hệ thống tài liệu đọc thêm của CMO ( Học xong một học phần, đọc tiếp tài liệu theo yêu cầu của Gv)

Bộ 3 sách tham khảo ( đọc tương đối ổn) in English Version. Bản tiếng Việt mọi người có thế tìm ở các hiệu sách.
Brand Failure: Sự thật về những thất bại của thương hiệu
Marketing without Advertising: Tiếp thị không cần quảng cáo
Customer Ralationship Management: Quản trị quan hệ khách hàng.

File giảng dạy trên lớp nằm trong những bài viết được chia theo từng chủ đề con.

Bài viết khác