Khởi Nghiệp Với 100$ – Chris Guillebeau

Có những cuốn sách kinh doanh ghi lại sự gia tăng khởi nghiệp dựa vào mạng Internet, hoàn toàn theo cách nói cường điệu về vốn đầu tư mạo hiểm và những truyện kể về các nhà hàng hoạt động có tổ chức. Hoặc là những cuốn cẩm nang khác chỉ cho bạn cách viết những bản kế hoạch kinh doanh dài tám mươi trang vốn sẽ không ai đọc và rốt cuộc còn không tương đồng với hoạt động của một công việc kinh doanh thực tế. Nhưng cuốn sách khởi nghiệp này khác hẳn, nó khác vì nó có hai chủ đề chính: Tự do và Giá trị. Tự do là cái tất cả chúng ta đang tìm kiếm, còn Giá trị chính là cách để giành được tự do.

DOWNLOAD

Bài viết khác