Kiếm Tiền Trên Mạng – Joe Vitale & Jo Han Mok

Kiếm Tiền Trên Mạng – Các Doanh Nhân Thành Công Tiết Lộ 40 Bí Quyết Kiếm Tiền Hiệu Quả Và Nhanh Chóng Nhờ Internet Và Email.

Bí quyết kinh doanh trên mạng (E–code) mở khóa cánh cửa đi đến sự giàu có. Nắm bí quyết kinh doanh thương mại điện tử là cách duy nhất để những kẻ chiếm thị phần nhỏ trên mạng có cơ hội trở nên giàu có. Có thể hiểu Bí quyết kinh doanh trên mạng (E–code) là: một bức thông điệp dành cho một nhóm đối tượng phù hợp trên mạng vào một thời điểm thích hợp thông qua thư điện tử. Đây không phải là nguyên lý mới mẻ. Đó chỉ là một ứng dụng hết sức logic của nguyên lý marketing trực tiếp trên thị trường.

DOWNLOAD

Bài viết khác