Marketer và ấn định giá

“Khách hàng muốn mua sản phẩm hay dịch vụ đúng với giá trị của sản phẩm hay dịch vụ đó, chứ không phải muốn mua hàng với giá rẻ”.

gia

1. Ấn định GIÁ lần đầu tiên cho một sản phẩm, dịch vụ thế nào?
2. Giá phải thích ứng theo thời điểm, không gian RA SAO ?
3. Khi nào doanh nghiệp phải chủ động thay đổi giá, việc thay đổi đó phải đối phó với việc thay đổi giá của đối thủ cạnh tranh như thế nào?

Một chiến lược giá cao, mức lời cao, có thể thu hút sự cạnh tranh.
Một chiến lược giá thấp, mức lời thấp có thể làm nản các đối thủ cạnh tranh hay làm họ rút lui khỏi thị trường.

Marketer cần phải biết các luật lệ đang ảnh hưởng đến giá cả và đảm bảo rằng các
chính sách định giá của công ty là đúng đắn.

Download Bài Giảng CMO – Quản trị Marketing

Bài viết khác