MARKETING CASE STUDIES

MARKETING CASE STUDIES cung cấp cho độc giả cái nhìn toàn diện hơn nữa về cách thức phân khúc thị trường dựa trên công cụ Marketing Mix và tạo dựng cách nhìn nhận sâu sắc hơn về chiến lược 4p. Marketing Mix (4p) cơ bản gồm:

Product: Các chính sách chung về nhãn hiệu sản phẩm.

Place: Chính sách chung về kênh và cấp dịch vụ khách hàng.

Price: Chính sách chung về giá.

Promotion: Chính sách chung về truyền thông, các hoạt động tiếp xúc với khách hàng.
Marketing-Case-Studies

Tác giả: Nguyễn Hoàng Phương
Ngôn ngữ:
Lĩnh vực:
Năm xuất bản: 2011
Số trang: 137
Sách có bán tại: Thư viện doanh nhân: Hà Nội & TP Hồ Chí Minh

Bài viết khác