Những khó khăn khi sử dụng tiếng Anh ( Dangerous English- NXB Văn hóa thông tin 2008)

Những khó khăn trong sử dụng tiếng Anh ( NXB VHTT)

Dự án dịch quyển sách này hoàn thành năm 2008, sau 2 năm ròng rã chiến đấu của anh em.

Dịch xong bán bản quyền cho NXB Văn Hóa Thông Tin với giá 16 triệu VND.

Xin cảm ơn cô Thúy, trưởng ban biên tập NXB Phụ Nữ đã giúp cháu ra quyển sách này, đây thực sự là một quyết định dũng cảm của cá nhân cô.

Tên sơ khai là ‘ Những điều khó nói trong Tiếng Anh”

Bạn nào không muốn mua với giá 160.000 VND thì Download bản thô về đọc…

Bài viết khác