PR 3.0 và hoạt động truyền thông cảm xúc

Ở kỷ nguyên PR – Marketing 3.0, người tiêu dùng tin rằng đồng tiền bỏ ra không chỉ thỏa mãn nhu cầu của mình mà còn góp phần cải tạo môi trường, gìn giữ thiên nhiên, phát triển và đảm bảo công bằng xã hội, phát triển bền vững.

“Doanh nghiệp nào làm được điều ấy sẽ chiếm được không chỉ tâm trí mà còn cả trái tim của người tiêu dùng”

thuong-hieu

PR 3.0 là hoạt động truyền thông cảm xúc hướng tới công chúng dựa vào phân tích và khai thác các yếu tố giao thoa tâm lý – trào lưu thời đại, sử dụng tất cả phương tiện/ kỹ năng truyền thông gây men cho xã hội nhằm tạo những yếu tố tiềm năng cho doanh nghiệp về khách hàng, thị trường.

Download Bài giảng Pr3.0 (dành cho lớp CEO TD)

Bài viết khác