Quan hệ công chúng( Public Relation)-> Presentation & Recognition

Nhiều sản phẩm/ dịch vụ không nhất thiết chạy dồn dập hoặc tập trung vào Quảng cáo, Sale,….Họ cần làm Lobby, chạy dự án, tạo dựng quan hệ với nhóm  “4C”–> PR phát huy tác dụng.

Không may gặp rủi ro trong kinh doanh, cần giải quyết khủng hoảng, liên hệ với giới truyền thông để xử lý thông tin –> PR làm được, quảng cáo thoái vị.

CMO chưa chắc đã là người phụ trách hình ảnh của doanh nghiệp,  giám đốc này thường là PRer chính hiệu..

Có những tổ chức/ doanh nghiệp muốn launch thương hiệu nhanh nhưng ít tiền– > PR làm được nhưng Prer phải là người có “đầu” và thường có độ liều nhất định.

Cuối cùng, trước kia Public Relation là đi làm tài trợ, bảo trợ, từ thiện, sự kiện, lobby nội bộ, lobby bên ngoài… Bây giờ PR phải được hiểu là các hoạt động ” trình diễn – Presentation ” của cá nhân, doanh nghiệp/tổ chức và đẹp nhất là “được công chúng công nhận – Recognition”

Download Bài Giảng

Tham khảo thêm : Kế hoạch PR cho sản phẩm Blum ( Đề xuất khung 2008) & kế hoạch Pr Inhouse Media Mart ( Viết chơi cho Mr Vũ, CEO Media Mart, chắc anh cũng không dùng )

Bài viết khác