Sẽ ra sao nếu doanh nghiệp thiếu đi tầm nhìn?

“Nếu như tầm nhìn, sứ mệnh là một con đường dài, thì mục tiêu kinh doanh là một điểm đến xác định trên con đường đó”

Khi lên một kế hoạch kinh doanh, chúng ta cần biết mình đang đi tới đâu. Chiến lược được vạch ra là bước sau khi chúng ta đã xác định tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu cho công ty (vision, mission, objective).

Một thực tế là nhiều doanh nghiệp Việt Nam ra chiến lược theo kiểu làm đến đâu sửa đến đó. Cách làm này cũng có thể mang lại thành công, nhất là trong môi trường kinh doanh nhiều biến động như Việt Nam. Nhưng thiếu một tầm nhìn khiến doanh nghiệp chỉ luẩn quẩn trong một quy mô hẹp, khó có thể bứt phá.

Trên khía cạnh ngược lại, từ tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu của doanh nghiệp, ta có thể đoán ra phần nào chiến lược mà doanh nghiệp sẽ thực hiện.

tam-nhin-doanh-nghiep

Download bài giảng Marketing (Dành cho lớp CCO)

Bài viết khác