SWOT Analysis & Marketing MIX 4P

Cuốn sách được biên soạn và thiết kế theo hình thức case studies ( học qua tình huống cụ thể), cùng với những ví dụ thực tế giúp độc giả nắm vững lý thuyết và ứng dụng lý thuyết đã học được một cách hiệu quả hơn trong thực tiễn kinh doanh đầy thách thức. Nắm vững phương pháp phân tích SWOT có thể xây dựng và hoàn thiện chính sách Marketing Mix trong thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh trên thị trường. Đây chắc chắn là công cụ cạnh tranh sắc bén và hiệu quả giúp chúng ta thành công bền vững.

Swot Analysis and Marketing MIaX 4P

Tác giả: Nguyễn Hoàng Phương
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Lĩnh vực:
Năm xuất bản: 2011
Số trang: 276
Sách có bán tại: Thư viện Trường Doanh Nhân PTI: Hà Nội & TP Hồ Chí Minh

Bài viết khác