Thương hiệu hội nhập – Tốc độ không bằng quyết tâm

Người tiêu dùng Việt Nam hiện nay đã khác nhiều so với trước kia. Họ có rất nhiều thông tin, luôn đòi hỏi sự độc đáo và duy nhất, luôn yêu cầu tính thời trang, phong cách trong mỗi sản phẩm bên cạnh tính thẩm mỹ và sự tiện dụng.

Trong thời kỳ hội nhập, thương hiệu mạnh là thương hiệu khiến người tiêu dùng chấp nhận trả cao hơn ít nhất 20% số tiền so với hàng cùng chủng loại; được chọn mua đầu tiên, thậm chí mua ngay cả khi chưa có nhu cầu.

Mỗi doanh nghiệp phải tự xây dựng một con đường riêng với cá tính, phong cách của mình. Trên con đường đó, người chủ doanh nghiệp chính là người chủ trì của chiến lược thương hiệu, không phải là giám đốc tiếp thị. Cũng trên con đường đó, tốc độ không bằng quyết tâm bởi đó là một quá trình dài hơi, liên tục, không phải một sớm một chiều. Quan trọng hơn, chiến lược thương hiệu không chỉ là quảng cáo mà còn là năng lực nội tại của doanh nghiệp, là sự kết nối với người tiêu dùng bằng những câu chuyện, bằng cảm xúc..

thuong-hieu-hoi-nhap

Download bài giảng Branding (Dành cho lớp CEO TD)

Bài viết khác