Xây Dựng Kế Hoạch Marketing Hoàn Hảo Tập 2: Lập Kế Hoạch Marketing

Việc lập kế hoạch Marketing một cách chặt chẽ như là một quá trình toàn diện, liên tục, có tính lồng ghép và từng bước đưa ra quyết định và hành động. Với phương pháp tiếp cận nghiêm ngặt, doanh nghiệp sẽ đi theo một quy trình 10 bước, quy tắc nhưng lô-gic cho phép doanh nghiệp xác định các vấn đề một cách chính xác và đưa ra quyết định. Mỗi bước sẽ được mô tả trong ô về việc lập kế hoạch Marketing chặt chẽ và sẽ được hoàn thành trước khi đi đến bước tiếp theo. Bên cạnh đó, những bước chính như: Việc doanh nghiệp rà soát lại sẽ được tách ra thành bảng riêng, theo những bước quy định để có thể cung cấp một cách rõ ràng và hiệu quả hơn sơ đồ các bước đi để có thể chuẩn bị một kế hoạch Marketing hiệu quả.

Tập 2: Kế hoạch Marketing (gồm 16 chương): Nội dung triển khai hướng dẫn doanh nghiệp tiến hành trình tự tất cả bước trong quy trình lập kế hoạch Marketing từ việc xác định mục tiêu bán hàng, thị trường mục tiêu, mục tiêu Marketing, định vị thương hiệu, đến việc đưa ra chiến lược Marketing, chiến lược sản phẩm, định giá sản phẩm, phân phối…

marketing-hoan-hao-tap2

Tác giả: Nguyễn Hoàng Phương

Năm xuất bản:  2011

Nhà xuất bản: Thông tin – Truyền thông

Số trang: 454 trang

Sách có bán tại: Thư viện Trường Doanh nhân PTI: Hà Nội & Tp Hồ Chí Minh

Bài viết khác