Xây Dựng Kế Hoạch Marketing Hoàn Hảo Tập 3: Thực Hiện Và Lập Kế Hoạch Marketing Chi Tiết Ứng Dụng Vào Thực Tế Doanh Nghiệp

Việc thực hiện kế hoạch Marketing là sự tương tác thực tế với thị trường mục tiêu và có nhiệm vụ tạo ra doanh thu và lợi nhuận như dự kiến.

Việc đánh giá phương pháp Marketing là việc đo mức độ thành công của việc thực hiện kế hoạch trên thực tế và rút ra bài học để có thể kết hợp với nền tảng Marketing sẵn có nhằm phục vụ cho sự phát triển cho kế hoạch Marketing của năm tới.

Phương pháp tiếp cận quy tắc, nghiêm ngặt, trên thực tế sẽ tốn nhiều thời gian hơn nhưng nó thực sự tăng cơ hội thành công cho sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp bởi vì mọi hành động đều đã được lên kế hoạch. Nó là một kế hoạch dựa trên cơ sở dữ liệu khá hoàn thiện và dễ thực hiện.

Thực hiện và Đánh giá (gồm 03 chương): Ngay sau khi doanh nghiệp của bạn đã có kế hoạch Marketing hoàn hảo, phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình, tập sách sẽ giúp bạn cụ thể hóa các bước trong kế hoạch vào thực tiễn kinh doanh. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp của bạn đưa ra được những đánh giá chính xác, khoa học nhất về tác động của kế hoạch Marketing.

marketing-hoan-hao-tap3

Tác giả: Nguyễn Hoàng Phương

Năm xuất bản:  2016

Nhà xuất bản: Thông tin – Truyền thông

Số trang: 225 trang

Sách có bán tại: Thư viện Trường Doanh nhân PTI: Hà Nội & Tp Hồ Chí Minh

Bài viết khác